Contact
Van den Berg Taxaties & Advies
Adres Laan van Nieuw Meerten 26
4033 DD LIENDEN
Telefoon 0344-604559
Mobiel 06-51706305
E-mail info@vandenbergtaxaties.nl
Van den Berg Taxaties & Advies - een waardig besluit!
Van den Berg Taxaties & Advies heet u van harte welkom op onze website.
Ons dienstenpakket bestaat uit taxaties van onroerende zaken.
Van den Berg Taxaties & Advies is gevestigd in Lienden en richt zich voornamelijk op onroerende zaken voor de particuliere markt in de Betuwe en directe omgeving.

Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie VBO-makelaar en staan tevens geregistreerd in de Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) zodat u er dus van op aan kan dat u vakkundig geholpen wordt.

Van den Berg Taxaties & Advies vindt een persoonlijke aanpak belangrijk waarbij betrouwbaarheid, vakbekwaam en klantgerichtheid belangrijke aspecten zijn van de dienstverlening. Van den Berg Taxaties & Advies heeft ruime ervaring opgedaan in taxaties voor hypotheken voor de particuliere markt en taxaties voor de overheid in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
PARTICULIERE MARKT
Van den Berg Taxaties & Advies richt zich voor de particuliere markt op taxaties ten behoeve van financiering in hypothecair verband en het taxeren van een herbouwwaarde ten behoeve van verzekeringen (opstalverzekering).
OVERHEID (Wet WOZ)
Van den Berg Taxaties & Advies heeft veel ervaring in het taxeren van bedrijfsmatig onroerende zaken voor de overheid in het kader van de Wet WOZ. Van den Berg Taxaties & Advies richt zich voornamelijk op het taxeren van zware industrie, zoals chemie- en petrochemische bedrijven, raffinaderijen, op- en overslagbedrijven, distributiecentra, onderwijs, sport en recreatie, horeca, ziekenhuizen, schouwburgen, courante onroerende zaken waaronder kantoren en winkels en overige bijzondere onroerende zaken.
Van den Berg Taxaties & Advies heeft zich gespecialiseerd in het taxeren van havengebonden bedrijven. Op dat gebied heeft Van den Berg Taxaties & Advies veel ervaring met het taxeren van bedrijven in de havens van Rotterdam, Moerdijk en Vlissingen.
KORTOM...
...wilt u graag meer informatie hebben over onze taxaties dan bent u bij Van den Berg Taxaties & Advies aan het juiste adres! Graag maken wij met u een afspraak voor een persoonlijk gesprek i.v.m. het geven van opdracht tot taxatie. Het tarief voor het taxeren van uw woning is € 250,- excl. btw en incl. verschotten, excl. toeslag validatie. Van den Berg Taxaties & Advies staat graag voor u klaar!
www.vbo.nl
TAXATIES
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is een stichting die vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel registreert en zich richt op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs in één centraal register. Vanwege het publieke belang van vastgoedwaarderingen, zagen zowel marktpartijen als de toezichthouders de noodzaak om op basis van zelfregulering te komen tot meer eenduidigheid en uniformiteit en een verdere professionalisering binnen de taxatiebranche. In goede afstemming met onder meer de AFM en DNB is het NRTVT tot stand gekomen. Het NRTVT is opgericht om een uniform, objectief, transparant en controleerbaar zelfregulerend toetsingskader te scheppen voor uitsluitend vastgoedtaxateurs. Het doel van de NRVT is het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur en van e transparantie van het proces van vastgoedwaarderingen. het NRVT zorgt voor uniformiteit middels heldere gedrags- en beroepsregels en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie. Register-Taxateurs conformeren zich aan uniforme regels en zijn daarop aanspreekbaar via tuchtrecht.